Hỏi & Đáp

Last Updated on February 29, 2018

Rất đơn giản! Bạn thực hiện tuần tự các bước sau:

  • Bạn bấm chọn để mở sản phẩm cần mua.
  • Chọn nút “Thêm vào giỏ”, nếu bạn muốn mua tiếp, bạn thực hiện như đã thao tác.
  • Muốn thanh toán đặt mua sản phẩm, bạn mở giỏ hàng trên thanh Menu, rồi làm theo các bước thanh toán như hướng dẫn.

STILL HAVE QUESTIONS? CONTACT US

CONTACT US